สั่งปิดโรงเรียน หลัง ป.4 ติด CV-19

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม มีรายงานว่า พบการติด CV-19 ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จนทำให้ต้องทำการปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด

และเข้าสู่การคัดกรองทั้งครูและนักเรียน หลังจากเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่องปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ

โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 คน มีผลการตรวจ CV-19 แบบ RT-PCR

ยืนยันพบ CV-19 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีตระหนักความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายในครั้งนี้

อีกทั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่กระจายของ CV-19 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จึงขอปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 วัน และกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 หรือหากสถานการณ์การแพร่กระจายยังไม่ดีขึ้น จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ปิด 5 วัน หลังเด็ก ป.4 ติด CV-19 เร่งคัดกรองครู-นักเรียน

Facebook Comments Box