นายอาคม พูดแล้ว คนละครึ่งเฟส 4 เงินเข้าวันไหน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารกระทรวงการคลัง

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมกันแถลง มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 หรือมาตรการของขวัญปีใหม่

โดยหนึ่งในนั้น คือ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4

นายอาคม กล่าวว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ จะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไป

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิคงเหลืออยู่เร่งออกมาใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

ขณะที่มาตรการโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2565 หลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะใช้วงเงินคงเหลือคนละครึ่ง เฟส 3 ไปใช้ดำเนินการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งระหว่างนี้ ยังต้องใช้เวลาปรับระบบ

เนื่องจากสถานการณ์cv ในประเทศไทยที่มีทิศทางดีขึ้น จำนวนผู้ติดcvรายใหม่วันมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับอัตราการรับวัคซีน

ของประชาชนในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนช่วยสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคยังมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพของภูมิภาคต่าง ๆ

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง

โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการคนละครึ่งในระยะต่อไป นายอาคมกล่าว

Facebook Comments Box