สั่งปิด 4 โรงเรียน หลังพบนักเรียนติด CV-19 เพียบ

วันที่ 17 ธ.ค.64 นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เผยว่าคณะกรรมการควบคุมจังหวัดพิจิตร สั่งปิดโรงเรียนที่พบคลัสเตอร์ของเด็กนักเรียนที่เป็นผู้ติด CV-19 แบบกลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ และอำเภอตะพานหิน รวมจำนวน 4 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่กระจายออกไป

ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนเยาวชนทับคล้อ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี ติด CV-19 จำนวน 5 ราย ผู้ปกครอง 7 ราย โรงเรียนบ้านเขาดิน มีนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 1 ราย โรงเรียนวัดเขาทราย นักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 1 ราย และโรงเรียนนรบุตรศึกษา อำเภอตะพานหิน อีกจำนวน 1 ราย

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ CV-19 ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำจำนวนกว่า 500 ราย กำลังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจหา CV-19 แล้วนอกจากนี้ ได้สั่งปิดเรียนเป็นการชั่วคราวจำนวน 7 วัน

เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายและเจ้าหน้าที่สาธารสุขจะได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดภายในโรงเรียน ตรวจหาผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดตามมารตการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวอีกว่า กล่าวอีกว่า สำหรับสาเหตุที่พบคลัสเตอร์ดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ปกครองของนักเรียนได้เดินทางมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการของปกครองส่วนท้องถิ่นในตัวเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา และนำ CV-19 จากห้องสอบมาติดบุตรหลาน ผู้ที่เดินทางมาสอบในวันดังกล่าวควรตรวจหา CV-19 โดยเร็ว

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวอีกว่า จังหวัดพิจิตร มีผู้ติด CV-19 สะสมระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 5,414 ราย รักษาหาย กลับบ้านแล้ว 5,293 ราย อยู่ระหว่างรักษา 54 ราย ตรวจหาผู้สัมผัสทั้งหมด 68,117 ราย ไม่พบ 62,413 ราย รอผล

อย่างไรก็ตาม สั่งปิด 4 โรงเรียน ค เสี่ยง 500 คน เหตุผู้ปกครองติด CV-19 ในห้องสอบท้องถิ่น

Facebook Comments Box