คลัสเตอร์เกี่ยวข้าว ผู้ป่วยพุ่ง สั่งปิดหมู่บ้าน จนน้ำอาหารขาดแคลน วอนขอรับบริจาค

วันที่ 5 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย แยกเป็น จ.เชียงใหม่ 1 ราย จ.ลำพูน 6 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยคลัสเตอร์บ้านจำค่า หมู่ 2 บ้านปงชัย หมู่ 11 ต.เส อ.เมืองลำปาง 10 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อคลัสเตอร์ครอบครัว บ้านหนองยาง หมู่ 8 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง 3 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยคลัสเตอร์บ้านสบเติ๋น หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 4 ราย และเป็นผู้ป่วยใหม่ 2 ราย อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อคลัสเตอร์ครอบครัว บ้านหนองยาง หมู่ 8 ต.ชมพู ล่าสุด 3 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเกี่ยวเนื่องจากคลัสเตอร์งานศพ แต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ส่วนกลุ่มคลัสเตอร์งานศพกลุ่มเก่า พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 14 ราย วันนี้ตรวจเพิ่มอีก 7 ราย อยู่ในระหว่างรอผลและกักตัว และตรวจกลุ่มเสี่ยงรอบ 2 อีกในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ กว่า 200 ราย ด้วยวิธี ATK

ส่วนผู้สัมผัสผู้ป่วยคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย โดยคลัสเตอร์ดังกล่าวผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงเดินทางมาจาก จ.ระยอง และไปเกี่ยวข้าว นวดข้าว ร่วมกับชาวบ้าน จากนั้นมีการสังสรรใช้แก้วใบเดียวดื่มวนกัน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา และเชื้อกระจายติดครอบครัว 4 รายคือทั้ง ตา ยายและหลาน จากนั้นมีการตรวจชาวบ้านกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ไปร่วมงานนวดข้าว พบผู้ป่วยติดเชื้ออีก 22 ราย

และตรวจพบเมื่อวันที่ 2-3 ธ.ค. พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย รวมเป็น 49 ราย ต่อมาตาที่ป่วยติดเชื้อแต่ยังไม่ได้ไปตรวจเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อได้ไปร่วมงานศพ ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อ จึงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไปร่วมงานศพด้วยพบผู้ติดเชื้อกระจายไปอีก 2 ตำบลคือที่ ต.แม่เมาะ 9 ราย และ ต.นาสักอีก 8 ราย รวมปัจจุบัน อ.แม่เมาะ มีผู้ป่วยติดเชื้อยอดสะสม 105 ราย

ด้านพระสาธิต ธีรปญฺโญ ผอ.สถาบันธรรมาภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสถาบันปรับอาคารที่พักสามเณรของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ เป็นศูนย์กักตัวผู้ป่วย หรือ CI รองรับได้ 20 ราย ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อมาพักแล้ว 9 ราย

เนื่องด้วยบ้านสบเติ๋น ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิค -19 จำนวน 41 ราย และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต้องกักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านอีก 40 ครอบครัว จำนวนกว่า 90 ราย ร้านค้าในหมู่บ้านปิด และมีมาตรการหากไม่จำเป็นห้ามคนในออก คนนอกเข้า ทำให้ชาวบ้านจำนวน 170 ครอบครัว ประชากรกว่า 500 รายได้รับผลกระทบ ทำมาหากินไม่ได้ จึงทำให้อาหารและน้ำดื่มตลอดจนถึงเครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลน

ดังนั้น หากใครมีเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มและอาหาร ตลอดจนถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค สำหรับผู้กักกตัวและชาวบ้านดังกล่าว โดยทางสถาบันฯเป็นผู้ประสานงานเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ผู้นำชุมชน เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวในบ้าน ทำให้ขาดผู้นำ จึงได้จัดตั้ง สถาบันธรรมาภิวัฒน์ เป็นที่ประสานงาน โทร.089-6325523

Facebook Comments Box