10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์CVวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดCV สูงสุด

จํานวนผู้ติดCVในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 นครศรีธรรมราช

3 สงขลา

4 เชียงใหม่

5 สุราษฎร์ธานี

6 สมุทรปราการ

7 ชลบุรี

8 ปัตตานี

9 ประจวบคีรีขันธ์

10 ขอนแก่น ยะลา

Facebook Comments Box