สั่งกักตัวทั้งหอ พบนศ.ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ติด CV

วันที่ 25 พ.ย.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการในสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 ระบุว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ได้รับแจ้งจากสาธารณจังหวัดลำปางว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในการรับหรือแพร่กระจายของ CV-19

เบื้องต้นทราบว่า มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ติด CV-19 แล้ว 1 ราย และเป็นนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งให้นักศึกษาที่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยอยู่แต่ภายในที่พักตามมาตรการ Home Quarantine ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.-6 ธ.ค.2564 เป็นเวลา 14 วัน

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น เมื่อวันที่ 15-17 พ.ย.2564 ขอให้พักอาศัยอยู่ในที่พักตามมาตรการ Home Quarantine ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-31 ธ.ค.2564

สำหรับนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมมหาวิทยาลัยฯ อย่างเข้มงวด โดยจะต้องกรอกแบบสำรวจการตรวจ CV-19 เพื่อตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19

อย่างไรก็ตาม ม.ราชภัฏลำปาง พบ นักศึกษาติด CV-19 แล้ว 1 ราย ประกาศให้นักศึกษาในหอพักกักตัว 14 วัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ กักตัวในที่พักถึงสิ้นปีนี้

Facebook Comments