สั่งปิดโรงเรียน พบคลัสเตอร์ 2 โรงเรียน นักเรียนติด CV เพียบ

วันที่ 25 พ.ย.2564 นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า หลังจากพบนักเรียน ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติด CV-19 ทีมสอบสวนโรคจาก สสจ.อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มนักเรียนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในห้องเรียนเดียวกัน

พบติดเพิ่ม 5 ราย และ ชั้น ป.2 จำนวน 7 คน, ชั้น ป.5 จำนวน 2 คน ส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ล่าสุดตัวเลขในส่วนผู้ปกครองพบติดจากเดิม 4 ราย เพิ่มอีก 3 ราย เป็น 7 ราย รวมคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติด 22 ราย

นายศุภมิตร กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 400 ราย ยังคงให้กักตัว 14 วัน และต้องรับการตรวจหา 3 ครั้ง โดยมติที่ประชุม ศบค. และคณะกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ให้ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 14 วัน ถึงวันที่ 8 ธ.ค.นี้ และก่อนเปิดเรียนทีมจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอ (ศปก.อ.) จะต้องเข้าไปประเมินมาตรการซ้ำอีกครั้งก่อนอนุญาตให้เปิดเรียนใหม่ และครู นักเรียน ต้องได้รับการตรวจ

นายศุภมิตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พบนักเรียนและคุณครูติด CV-19 กระจาย 5 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ลับแล อ.น้ำปาด อ.ท่าปลา และ อ.บ้านโคก เป็นคลัสเตอร์โรงเรียนแล้ว 2 แห่ง

คือ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล และ อนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ดังนั้น ที่ประชุม ศบค. และ กก.จังหวัด จึงมีข้อสั่งการให้ทุกโรงเรียนทุกสถาบันการศึกษายึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ถึงมาตรการคุมเข้มการป้องกัน CV-19

นายศุภมิตร กล่าวว่า ในสถานศึกษาต้องมีการคัดกรองครู นักเรียน และทุกคนที่เข้าบริเวณโรงเรียนทุกวัน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสอบถามอาการป่วยย้อนหลังอย่างน้อย 7 วัน หากพบมีเด็ก บุคลากร มีอาการลักษณะคล้ายไข้หวัด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทำทันที เพื่อสอบสวนควบคุมโดยเร็ว

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องจำนวนมากไม่สามารถรักษาระยะห่างในการเรียนได้ ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม สลับเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ หรือโรงเรียนมัธยม 1 ห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ประถมศึกษาไม่เกิน 20 คน

หากต้องการเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียนเพื่อลดความแออัด ที่สำคัญต้องจัดเวรทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ก๊อกน้ำดื่ม ก๊อกน้ำแปรงฟัน มือจับประตูหน้าต่าง ทุก 1-2 ชั่วโมง ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ให้เปิดหน้าต่างแทน มีกิจกรรมการล้างมือ อย่างต่อเนื่อง

นายศุภมิตร กล่าวด้วยว่า นักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการวัคซีน คำสั่งการของ ศบค.และ กก.จังหวัด ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัว บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ต้องรับวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

จากที่พบเด็กนักเรียนติด CV-19 ล้วนแล้วมีผู้ปกครองแพร่สู่ลูกหลานทั้งสิ้น ได้มอบให้ทีม ศปก.อ. และ สาธารณสุข ชี้แจงมาตรการให้ผู้บริหารการศึกษาและครูทุกโรงเรียนในส่วนของรถรับส่งนักเรียน มอบให้ขนส่งจังหวัดตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งจำนวนคนโดยสาร การใส่หน้ากากอนามัย มีเจลทำความสะอาดทั้งก่อนขึ้นและลงรถ

อย่างไรก็ตาม อุตรดิตถ์ ผวา คลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาล ลามติดนักเรียน-ผู้ปกครองเพิ่ม กลุ่มเสี่ยงเกือบครึ่งพัน สั่งกักตัวด่วน พร้อมปิดโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน

Facebook Comments