สั่งปิดตลาดขนาดใหญ่ประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 มีรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้วางมาตรการทำความสะอาดร่วมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 เชียงราย

ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเชียงราย ภายหลังคณะกรรมการควบคุมจังหวัดเชียงราย ได้มีการตรวจพบกลุ่มก้อนการติด CV-19 ในตลาดสดเทศบาล1 จำนวนหลายราย จึงได้สั่งปิดตลาดสด 2 วัน

โดยทาง เทศบาลนครเชียงราย ได้ออกประกาศปิดตลาดสดเทศบาล 1 โดยแจ้งว่าด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในตลาดสดเทศบาล1 มีผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยพบผู้ติดยืนยันเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล ทั้งตลาดตอนเช้า และตลาดตอนเย็น

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 เทศบาลนครเชียงราย จึงปิดตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา 2 วัน นับแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของชาวเชียงราย

โดยเน้นพื้นที่สำคัญ 3 จุดได้แก่ พื้น เขียง แผง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้อาหารปลอดภัยถูกสุขอนามัย และป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ CV-19

พร้อมมีประกาศยังแจ้งให้ผู้ที่เสี่ยงสัมผัส CV-19 ที่มีประวัติไปตลาดเทศบาล 1 ในระหว่างวันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2564 ขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการตรวจ CV-19

ตลอดจนแนวทางการปฎิบัติหลังการเปิดให้บริการพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีผลการตรวจ CV-19 และได้รับการรับวัคซีน แล้วเท่านั้นถึงจะอนุญาตให้กลับเข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในตลาดได้ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments