10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ วันนี้ 24 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv สูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 สงขลา

3 นครศรีธรรมราช

4 เชียงใหม่

5 สุราษฎร์ธานี

6 สมุทรปราการ

7 ชลบุรี

8 ปัตตานี

9 ยะลา

10 ตรัง

Facebook Comments