10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์วันนี้ 23 พ.ย.64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์(ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด

จํานวนผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1กรุงเทพมหานคร

2สงขลา

3นครศรีธรรมราช

4สุราษฎร์ธานี

5เชียงใหม่

6ปัตตานี

7ชลบุรี

8สมุทรปราการ

9ตรัง

10อุบลราชธานี

Facebook Comments