10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ วันนี้ 22 พ.ย.64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด

จํานวนผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1กรุงเทพมหานคร

2สงขลา

3นครศรีธรรมราช

4ราชบุรี

5สุราษฎร์ธานี

6เชียงใหม่

7ปัตตานี

8สมุทรปราการ

9ชลบุรี

10ยะลา

Facebook Comments