นักเรียน ครูติด CV 156 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พ.ย.2564 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ CV-19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมด้วย นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายในพื้นที่ จ.นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการ

น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานมีนักเรียนติด CV-19 ทั้งสิ้น 156 ราย และครูสอน 8 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาชั้น ปวช.1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองนครราชสีมา 2 ราย ไทม์ไลน์ติด CV-19

หลังไปรับวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) จำนวน 19 โรงเรียน นักเรียน 52 ราย ครู 2 ราย

สพป.นม.2 จำนวน 4 โรงเรียน นักเรียน 10 ราย ครู 1 ราย, สพป.นม.3 จำนวน 10 โรงเรียน นักเรียน 40 ราย ครู 2 ราย, สพป.นม.4 จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 23 ราย ครู 1 ราย, สพป.นม 5 จำนวน 7 โรงเรียน นักเรียน 6 ราย ครู 1 ราย

สพป.นม. 6 จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียน 5 ราย, สพป.นม.7 จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียน 4 ราย, สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) จำนวน 5 โรงเรียน นักเรียน 7 ราย ครู 1 ราย และสถานศึกษาเอกชน 3 แห่ง นักเรียน 6 ราย

อย่างไรก็ตาม โคราช เปิดเรียนออนไซต์ 3 สัปดาห์ นักเรียน-ครูติด CV 156 ราย พบนักศึกษาวิทยาลัยดัง ติด CV-19 หลังรับวัคซีน ด้านเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน

Facebook Comments