คำสั่งจังหวัด แจ้งเตือน 9 สถานที่

วันที่ 22 พ.ย.64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้สัมผัสผู้ติด CV-19 ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2564

แจ้งเตือน 9 สถานที่เสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติด CV-19

– ไซต์งานก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง

– ตลาดแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด

– บริษัทอิจิชเทค จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

– บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง

– บริษัทอาหารภาคเหนือ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

– เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

– บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ตำบลฟ้าฮ่าม

– วีทีแหนมเนือง หมู่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอสันทราย

– ตลาดรวมโชค

ทั้งนี้ ผู้ใดมีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหา CV-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

อย่างไรก็ตาม คำสั่งจังหวัด แจ้งเตือนผู้ไป 9 สถานที่เสี่ยง รีบสังเกตอาการตัวเองด่วน

Facebook Comments