เจอ 3 กลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ มีนักเรียนและนักศึกษาด้วย

วันที่ 22 พ.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล CV-19 จ.ลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.ลำปาง พร้อมนพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติด CV-19 จังหวัดลำปาง กรณีเกิดการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนคือ

1. กลุ่มแรงงานก่อสร้างต่างด้าว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง

2. กลุ่มพนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จ.ลำปาง

3. กลุ่มครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อ.เมืองลำปาง

โดยกรณีการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่างด้าวบ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 พบผู้ติด CV-19 จำนวน 1 ราย เป็นเด็กชายสัญชาติพม่า อายุ 1 ขวบ 2 เดือน อยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำงานในจ.ลำปาง วันที่ 17-19 พ.ย.2564 ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดย ส่งตรวจตรวจหาด้วยวิธี RT -PCR 13 ราย ตรวจพบเพิ่ม 7 ราย ผลตรวจไม่พบ 6 ราย รวมพบผู้ติด CV-19 จำนวน 8 ราย

ส่วนกรณีการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มพนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 พบผู้ติด CV-19 เป็นหญิงอายุ 21 ปี นักศึกษา มรภ.ลำปาง มีประวัติเดินทางไป จ.เชียงใหม่ สังสรรค์กับเพื่อนรุ่นพี่ที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย.2564

วันที่ 18 พ.ย.เข้ารับการตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ลำปาง พร้อมกับเพื่อนร่วมสังสรรค์ทั้งหมด 6 ราย (รวมผู้ติด) วันที่ 18-20 พ.ย.ดำเนินการคันหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

โดยส่งตรวจตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 57 ราย ตรวจพบติดเพิ่ม 10 ราย ผลตรวจไม่พบ 47 ราย รวมพบผู้ติด 11 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ใน อ.เมืองลำปาง และ อ.เกาะคา ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม

สำหรับกรณีการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 พบผู้ติด CV-19 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี วันที่ 17-20 พ.ย. ดำเนินการคันหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดย ส่งตรวจตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 6 ราย ตรวจพบเพิ่ม 4 ราย ผลตรวจไม่พบ 2 ราย รวมพบผู้ติด CV-19 จำนวน 5 ราย

จากการสอบสวน พบว่ามีประวัติการเดินทางไป จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.2564 และวันที่ 8-11 พ.ย.2564 นักเรียนไปโรงเรียนตามปกติ

จากข้อมูลการสอบสวน พบว่า สาเหตุการติด CV-19 เกิดจากการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและการเกิดการแพร่กระจายจากการรวมกลุ่มสังสรรค์และการสัมผัสใกล้ชิดกันภายในครอบครัว โดยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตาม จ.ลำปาง รายงานเจอกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ผู้ติด CV 3 กลุ่ม รวม 24 ราย มีทั้งเด็กเล็ก เด็ก นักเรียนและนักศึกษาด้วย

Facebook Comments