ราชทัณฑ์พบผู้ต้องขัง ติดโควิด เพิ่มอีก 771 ราย

เมื่อวัน 12 พ.ย.2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 771 คน (พบในเรือนจำสีแดง 616 คน

และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 155 คน) ส่วนใหญ่มาจากเรือนจำระบาดใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาด ขณะที่มีผู้ติดเชื้อรักษาหายเพิ่ม 543 คน ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้

ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 4,930 คน (กลุ่มสีเขียว 85.9% สีเหลือง 14% และ สีแดง 0.1%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 74,614 คน หรือ 91.3% ของผู้ติดเชื้อสะสม 81,759 คน เสียชีวิตสะสม 184 คน คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์กล่าวว่า สถานการณ์ในวันนี้ ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่เพิ่มเติม ส่งผลให้สถานะเรือนจำคงที่ โดยมีจำนวนเรือนจำสีขาวอยู่ที่ 125 แห่ง และเรือนจำสีแดง 17 แห่งคงเดิม

ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 7 แห่ง (ระบาดใหม่ 6 แห่ง ระบาดซ้ำ 1 แห่ง) ขณะที่จำนวนเรือนจำอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT มีทั้งสิ้น 10 แห่ง ซึ่งจะทยอยพ้นจากการระบาดในระยะต่อไป

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง พบการติดเชื้อกว่าร้อยละ 50 ของผู้ต้องขังทั้งหมดนั้น เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อและประกาศเป็นเรือนจำแพร่ระบาดไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจหาเชื้อตามรอบ จำนวน 558 คน รวมติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 954 คน รักษาหายแล้ว 58 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา 896 คน

ซึ่งได้รับการดูแลรักษาและให้ยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ราชทัณฑ์พบผู้ต้องขัง ติดโควิด เพิ่มอีก 771 ราย เป็นกลุ่มเรือนจำสีแดง 616 ราย

Facebook Comments