หนักแล้ว ยอดผู้ติดCVวันนี้ ติดใหม่7,006

วันที่ 21 พ.ย.64 กระทรวงสาธารณสุข รายงาน ยอดผู้ติดcv

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,006 ราย จำแนกเป็น

ผู้ติดcvจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,003 ราย ผู้cvจากการค้นหาเชิงรุก 224 ราย

ผู้ติดภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 771 ราย ผู้ติดมาจากต่างประเทศ 8 ราย

ผู้ติดสะสม 2,035,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายกลับบ้าน 7,591 ราย หายป่วยสะสม 1,929,497 ราย

(ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้กำลังรักษา 87,271 ราย

Facebook Comments