คำสั่งด่วน ปิดโรงเรียนเอกชนชื่อดัง หลัง พบนักเรียนติดCV

จากกรณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พบผู้ติดcv เป็นเด็กนักเรียนชายชั้น ป.2 อายุ 7 ขวบ

และเรียนหญิงชั้น ป.6 อายุ 12 ขวบ จากการสอบสวนพบว่า นักเรียนชายชั้น ป.2

อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดcvจากญาติก่อนตรวจพบcvแต่ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียน ส่วนนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ติดcvจากญาติ

และมาโรงเรียนในวันที่ 16 พ.ย. และวันที่ 18 พ.ย.

โดยล่าสุด วันที่ 20 พ.ย. ทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน

และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online Onhand

และ Ondemand เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

พร้อมทั้งให้กลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 ที่อยู่ห้องเดียวกับผู้ติด และเดินทางมาเรียนในวันที่ 16 พ.ย.

และวันที่ 18 พ.ย. รวมทั้งครูประจำชั้นเข้ารับการตรวจหาcv ที่ รพ.กาฬสินธุ์

ในวันนี้ ซึ่งขั้นตอนจากนี้ ทางผู้บริหารและคณะครู จะทำความสะอาด และประเมินสถานการณ์ต่อไป

Facebook Comments