พบคลัสเตอร์ รพ.งดเยี่ยมทุกกรณี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 64 กลุ่มงานควบคุม สสจ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า จ.มุกดาหาร พบผู้ติด CV-19 จากโรงพยาบาล หอผู้ป่ว ยอายุรกรรมหญิง รวมแล้ว 10 ราย ซึ่งทำให้ทางโรงพยาบาลออกประกาศ

ในสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 โรงพยาบาลมุกดาหารได้กำหนดมาตรการคือ งดเยี่ยมทุกกรณี การเฝ้าไข้ (กรณีจำเป็น 1 ท่าน ต่อ 1 เตียง)และ ปิดหอผู้ป่ว ยอายุรกรรมหญิง ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2564-11 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ติด CV-19 จาก คลัสเตอร์ ตำบาลบ้านซ่ง 4 ราย คลัสเตอร์ ต.หนองเอียน 2 ราย ซึ่งสองตำบลอยู่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และคลัสเตอร์หมู่บ้านวิศวะ อ.เมือง 7ราย

ภาพประกอบข่าว

รวมแล้ววันที่ 31ตุลาคม 64 ได้มีการประกาศผู้ติด CV-19 ในจังหวัด 19 ราย จาก 4 คลัสเตอร์ใหม่ รายงานจากสถานการณ์ CV-19 ระลอก 3 (ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564) ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 64

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

ส่วนภาพรวมการรับวั คซี น CV-19 เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้านรับวั คซี น เตรียมเปิดเมือง และขานรับนโยบายเปิดประเทศ ภาพรวมสถิติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 64 จังหวัดมุกดาหาร

ภาพประกอบข่าว

ประชาชนได้รับวั คซี น เข็ มแรกแล้วจำนวน 154,791 คน เข็ ม 2 จำนวน 105.396 คน ยังคงเหลือประชาชนยังไม่ได้รับวั คซี นเข็ มแรกอีกจำนวน 37,169 คน และ เข็ ม 2 จำนวน 86,564 คน จากจำนวนประชากรเป้าหมายร้อยละ 70 คือจำนวน 191,960 คน จากเป้าหมายประชากร 274,229 คน

ภาพประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่ไปสถานที่และเวลาดังกล่าว สังเกตุอาการตัวเองด้วยนะคะ

Facebook Comments Box