แย่แล้ว รายงานล่าสุด ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รายงาน ผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm จากผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 12,926,622 โดส ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 6,770,320 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.40% = 26,807 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63% = 42,690 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.30% = 20,612 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.55%

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43%

-เหนื่อย เพลีย 0.40%

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37%

-อาการไข้ 0.35%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 6,156,302 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06% = 3,715 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.33% = 20,435 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.19% = 11,520 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.30%

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.24%

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.26%

-เหนื่อย เพลีย 0.23%

-อาการไข้ 0.20

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

ผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 5 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย , หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย , เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย , ปอดอักเสบ 1 ราย , ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย และรอการชันสูตร 1 ราย

ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 ราย สาเหตุจาก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย และเวียนศีรษะ 2 ราย

* ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 680,240 คน

Facebook Comments Box