ครูไม่ยอมฉีดวัคซีนcv-19 ขอแลกด้วยการลาออก

30 ต.ค. 2564 เวลา 20:08 น.
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 (สพม. 22) ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า มีการยื่นหนังสือลาออกจริง แต่เป็นการยื่นกันภายในโรงเรียน ทาง สพม. 22 ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ส่วนการเปิดเรียน 1 พฤศจิกายน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แม้ที่ผ่านมาคณะกรรมการจังหวัดนครพนม เห็นว่ายังไม่พร้อม เพราะทั้งครูและนักเรียนฉีดวัคซีนcv-19ไม่ยังไม่ถึง 85%

ด้านนายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.เขต 22 ได้ชี้แจงว่า การเปิดเรียนจะต้องยึดตาม ศบค.จังหวัด โรงเรียนมัธยมทุกแห่งจะให้เปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นการเปิดเรียนแบบ On site เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์และรวบรวมยอดการฉีดวัคซีนของครูและนักเรียนอีกครั้ง ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 73%

นอกจากนี้ ดร.วีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้จังหวัดในเขตสีส้มเปิดเรียนได้ โดยไม่ได้คิดการฉีดวัคซีนของครูและนักเรียนเป็นเกณฑ์ แต่สุดท้ายเป็นอำนาจของ ศบค.จังหวัด ซึ่งกำหนดให้ครูและนักเรียน ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 85% และในเขต 2 มีโรงเรียนพร้อมเปิดเรียนแล้ว 68 โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ ทั้งครู นักเรียนและชุมชน อยากให้เปิดเรียนโดยเร็วตามที่รัฐบาลประกาศ

โดย นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้กล่าวว่า การเปิดเรียนแบบ On site ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป และต้องมีความพร้อม 3 ด้าน คือ

1. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ต้องฉีดวัคซีนครบ 85%

2. นักเรียนอายุ 12-18 ปี ต้องฉีดวัคซีนครบ 70%

3. ต้องผ่านการประเมินมาตรฐาน thai stop covid 19 ซึ่งมีความมาตรฐานอยู่ที่ 40 ข้อ

Facebook Comments Box