เลื่อนเปิดเทอม อีกหนึ่งจังหวัด

วันที่ 28 ต.ค.2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมบูรณาการ การแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของ CV-19 การขับเคลื่อนการรับวั คซี นในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ และการพิจารณาในการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน Community Isolation เพื่อรองรับผู้ติด CV-19 ทดแทนโรงพยาบาลสนาม

ซึ่งเดิมใช้พื้นที่ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ซึ่งจะต้องคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้

แต่กลับพบว่า สถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติด CV-19 รายใหม่จำนวนมากทุกวัน ทำให้ ทางคณะกรรมการควบคุมจังหวัดปัตตานี จำเป็นต้องมีการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปก่อน ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดได้เร็วสุดประมาณวันที่ 1 ธ.ค.2564

ทางจังหวัดปัตตานีได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออก พร้อมทั้งให้แต่ละโรงเรียนได้ทำการประเมินโรงเรียนของตนเอง ทั้ง 44 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของโรงเรียน การได้รับการรับวั คซี นของครู และ นักเรียน พร้อมทั้งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

หากว่าพบผู้ติด CV-19 ในโรงเรียนหลังมีการเปิดการเรียนการสอน จะนำเด็กเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไร หรือมีห้องเพื่อแยกเด็กที่ติด CV-19 อย่างไร นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกัน ในเรื่องของการหาสถานที่เพื่อทำ ศูนย์แยกกักในชุมชน Community Isolation (CI) เพื่อทดแทนหากว่าต้องคืนโรงเรียนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามคืน แต่จากข้อวิตกกังวลว่า หากมีการคืนพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน ในขณะที่ยอดผู้ติด CV-19 ยังคงสูงขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล กล่าวว่า ถ้าพบผู้ติด CV-19 จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะไม่สามารถคืนโรงเรียนให้ได้ เพราะยังต้องดำเนินการในเรื่องของการรักษา จะไปฝืนเปิดโรงเรียนไม่ได้

เพราะจะเป็นการสุ่มเสี่ย งให้กับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางมาโรงเรียน เพราะมีโอกาสติด CV-19 ได้ง่าย และอาจเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาได้ แต่ก็ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและวางมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในภายภาคหน้าต่อไป

ด้านนพ.อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในขณะนี้ทางสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ได้เตรียมรับมือไว้ 2 ประเด็นคือ 1 การตรวจเชิงรุก เพื่อหาผู้ติด CV-19 ให้รวดเร็ว การเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว และจ่ายฟาวิพิราเวียร์ ให้เร็วขึ้น และตอนนี้ทางจังหวัดได้ปรับให้การรักษา ที่บ้านเป็นหลัก และ 2 ก็คือ เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม

ล่าสุดได้เปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 4 อาคาร ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก ประมาณ 700 เตียง ซึ่งถ้าพบผู้ติดรายใหม่ไม่เกิน 500 รายต่อวัน จังหวัดปัตตานีสามารถที่จะรองรับได้และมีเตียงเพียงพอต่อผู้ติดรายใหม่ แต่ในขณะนี้

จากการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เพราะในขณะนี้เด็กนักเรียนที่รับวั คซี นยังไม่ครอบคลุม รวมถึงครู ก็ยังไม่ครอบคลุม 8 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุดน่าจะเปิดได้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ปัตตานี เลื่อนเปิดเทอม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ เหตุผู้ติด CV-19 รายใหม่ยังสูง พร้อมเตรียมคืนโรงเรียน ปรับแผนรักษาตัวที่บ้านเป็นหลัก ควบคู่กับการรักษาที่รวดเร็ว

Facebook Comments Box