ผู้ว่าฯ สั่งปิดแคมป์คนงานกลางเมือง หลังพบคลัสเตอร์ใหม่

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ออกคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างพร้อมแคมป์คนงานบริเวณถนนตรีรัตน์ หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี หลังพบการแพร่กระจายของ CV-19 ในกลุ่มแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว

โดยทางสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งทีมแพทย์เข้าตรวจคนงานจำนวน 521 คน ในแคมป์ (5 บริษัท) พบผลบวกจำนวน 120 คน พบ สรุปไม่ได้จำนวน 54 คน และพบ ผลลบ 347 คน

ทำให้ทางอำเภอเมืองจันทบุรีได้เข้ามาดำเนินประเมิน ความเสี่ย ง แยกกักกัน คนทำงานใน ซึ่งจากการตรวจพบในครั้งนี้ส่งผลให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ CV-19 ไปสู่บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด และอาจขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมเพราะอยู่กลางเมืองจันทบุรี และจะส่งผลกระทบต่อระบบการบริการสาธารณสุขในภาพรวม

เพื่อเป็นการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่กระจายของ CV-19 คณะกรรมการจังหวัดจันทบุรี พิจารณาสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้า – ออก พื้นที่ควบคุมแคมป์คนงาน

ทั้งบริเวณที่พัก และบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหาย ให้ขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเมืองจันทบุรี (ศปก.อ.เมืองจันทบุรี)พิจารณาเป็นกรณีไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Facebook Comments Box