ผู้ว่าฯเเจ้งเตือนด่วน รับมือพายุ่เข้า 4เขื่อนใหญ่เร่งระบาย

26 ต.ค.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนชาวโคราช ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา ได้ทำการระบายน้ำออก เพื่อรับน้ำใหม่จากพายุเข้าสิ้นเดือนนี้ น้ำจากทุกลุ่มน้ำจะไปรวมกันที่ อ.พิมาย จึงต้องเร่งผลักดันน้ำในลำมูล ให้ผ่านตัวเมือง อ.พิมาย โดยเร็ว

โดยได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเกตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา จังหวัดนครราชสีมา นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมทั้งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าฯโคราชเเจ้งเตือน 4เขื่อนใหญ่จุน้ำเต็มพิกัด เร่งระบายด่วน

สำหรับสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 332 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 105.64 เปอร์เซ็นต์ ระบายน้ำออก 0.864 ล้าน ลบ.ม. หรือ 8 แสน ลบ.ม.ต่อวัน , อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 153 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 155 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.92 เปอร์เซ็นต์ ระบายน้ำออก 2.199 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 145 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 103 เปอร์เซ็นต์ ระบายน้ำออก 1.414 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และอ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 271 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.54 เปอร์เซ็นต์ ระบายน้ำออก 2.069 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ดังนี้

ผู้ว่าฯโคราชเเจ้งเตือน 4เขื่อนใหญ่จุน้ำเต็มพิกัด เร่งระบายด่วน

เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี

ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง และยะลา

เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

แม่น้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง / จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ / จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอเมือง—สุรินทร์ / จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล / จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ลำน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

แม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น

แม่น้ำชี จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ / จังหวัดขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเมืองขอนแก่น / จังหวัดมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม / จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ / จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร และอำเภอทุ่งเขาหลวง / จังหวัดยโสธร อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอเมืองยโสธร / จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน

แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ

แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอสองพี่น้อง / จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน

แม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม

แม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอปราณบุรี

แม่น้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน

แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

คลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box