ห้างประกาศด่วน ตามหาลูกค้า สังเกตอาการ หลังเป็นคลัสเตอร์ใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีรายงานความคืบหน้าการเฝ้าระวังคลัสเตอร์ห้าง วิชโก้ โฮลเซล ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์การค้าส่งและปลีกสินค้าอุปโภค บริโภคขนาดใหญ่ ไทม์ไลน์ วันที่ 6 ต.ค

พบนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ในแผนก มีอาการ เข้ารับการรักษาและตรวจพบติดcv จากนั้นมีแม่บ้าน 2 ราย มีอาการทางเดินหายใจและตรวจพบcvวันที่ 7 ต.ค. ทางห้างได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

มีพนักงานจากแผนกต่างๆเข้าร่วม 25 คน และได้ตรวจ ATK พบ 7 ราย วันที่ 8 ต.ค. ได้ตรวจเชิงรุกพนักงานและผู้ค้าร้านจำนวน 448 คน พบเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ติดสะสม 18 ราย

จากการสอบสวน พบสาเหตุที่เป็นแหล่งแพร่กระจายcv คือจุดน้ำดื่มพนักงาน มีการสัมผัสร่วมกัน จึงได้ปรับปรุง การใช้ห้องน้ำร่วมกันทำให้เกิดการสัมผัสcvและค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำใช้ต่ำกว่า 0.2 ppm

จึงได้แนะนำให้ปรับเพิ่มค่าคลอรีนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพสามารถ ให้ตรวจประเมินทุกสัปดาห์

ส่วนการติดcvในกลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการอยู่ระหว่างเฝ้าระวังและได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการแผนกนมผง หมูสดและรองเท้า

ระหว่างวันที่ 21 ก.ย ถึง วันที่ 8 ต.ค ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง โดยจะมีการระดมตรวจ ATK อีกครั้งในวันที่ 14 ต.ค.นี้

สถานการณ์การแพร่cvในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ติดรายใหม่ 153 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย และการสัมผัสผู้ติด 151 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 27,679 ราย รักษาหาย 24,551 ราย ยังรักษาอยู่ 2,928 ราย

Facebook Comments