พระธรรมรัตนาภรณ์ เปิดใจ หลังถูกปลดจากเจ้าคณะ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 12.00 น. ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ หรือ หลวงพ่อเปี๊ยก อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีคำสั่ง ที่มหาเถรสมาคมสั่งปลดฟ้าผ่าจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด โดยไม่ทราบสาเหตุในระหว่างจำพรรษาอยู่ โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนงร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. (หลวงพ่อเปี๊ยก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้เป็นเวลา16ปี ได้ทำหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามคณะสงฆ์

อาตมาปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันด้วยความตั้งใจ เพราะชีวิตเรานั้นที่หมดไปเหลือมากกว่าที่เหลืออยู่ ตอนนี้ 71 ปีแล้ว ดังนั้นอาตมาจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาอาตมาไม่เคยทำให้เสียหายต่อคณะสงฆ์แต่ประการใด นอกเสียจากจะจรรโลงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา รักษาความสามัคคีของพระสงฆ์ในจังหวัดนี้

ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบรวมถึงลูกศิษย์ที่สอบถามอาตมาว่า เพราะเหตุใดถึงถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด อาตมาก็ตอบไม่ถูกว่าถูกถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพราะสาเหตุอะไร โยมทั้งหลายก็มาถามอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าผิดเพราะอะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาตมาไม่ได้รับความเป็นธรรมคือที่ผ่านมาไม่มีการสอบสวนแก่อาตมาเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ใกล้ชิด ไม่เคยได้คุยกันเลยแม้แต่น้อย อาตมาไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าจะถูกถอดถอนทั้งที่ยังนั่งทำงานอยู่

ดังนั้น อาตมาขอความเป็นธรรมว่าเพราะอะไรจึงถูกถอดถอนออกจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพราะการถอดถอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเหมือนกับถูกตัดหัวประหารชีวิต เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาตมาขอความเป็นธรรม ญาติโยมมาถามว่าหลวงพ่อผิดอะไร อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าผิดอะไร

Facebook Comments