เช็กไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วันลงทะเบียนจองที่พัก

ความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มอบ 2 ล้านสิทธิเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน , สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนเมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จโดยคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ทั้งนี้ ประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง พร้อมทั้งยัง สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของจังหวัดด้วย โดยผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนจองที่พัก โรงแรมในวันที่ 8 ต.ค.2564 ถึง 23 ม.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ม.ค.2565

เงื่อนไขการใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

โครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน .com

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

เงื่อนไขการลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยไม่ได้เพิ่มสิทธิให้

ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ และ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ 3 สิทธิ คือ

สิทธิ์ 1 ส่วนลดที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้องหรือต่อคืน สูงสุด 15 ห้องหรือคืน

สิทธิ์ 2 คูปอง 600 บาท/วัน ทุกวัน ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ เช็กอินเข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

สิทธิ์ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ต่อผู้โดยสารเฉพาะจังหวัดที่กำหนดเท่านั้น จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลังเช็กเอ้าท์โรงแรมแล้ว

24 กันยายน 64 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่เคยได้สิทธิในเฟส 1 และ 2

8 ตุลาคม 64 เปิดให้ประชาชนเริ่มจองโรงแรม/ที่พักได้

15 ตุลาคม 64 เริ่มเข้าพักได้ เช็คอินวันแรก

23 มกราคม 65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย

31 มกราคม 65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และเช็คเอ้าท์วันสุดท้ายในโครงการ

วิธีการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ใช้งานต่อได้เลย โดยใช้สิทธิที่เหลือ และไม่มีการเพิ่มสิทธิให้

2. ต้องจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง ตามสิทธิไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน

3. โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

4. ขั้นตอนการจ่ายเงิน ทางผู้ได้สิทธิจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้ชำระค่าที่พัก 60% ของราคาเต็ม ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง

5. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น จะได้รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ จากนั้นให้แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปฯเป๋าตังได้

6. เช็กอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

สแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอินบนแอปฯ เป๋าตัง

สแกนหน้าบนแอปฯ ถุงเงิน

ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน

ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

7. เช็กเอ้าท์โรงแรม สามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอ้าท์

Facebook Comments