10 จังหวัดติดสูงสุด วันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ วันนี้ 6 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด

จํานวน ผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1208 ราย

2 สงขลา 666 ราย

3 สมุทรปราการ 602 ราย

4 ชลบุรี 601 ราย

5 นราธิวาส 501 ราย

6 ยะลา 446 ราย

7 ระยอง 379 ราย

8 ปราจีนบุรี 313 ราย

9 ปัตตานี 309

10 นครศรีธรรมราช 259 ราย

Facebook Comments