ปิดป้ายรอบกุฏิ หลังมส. ปลด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร

วันที่ 5 ต.ค.64 ภายในบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่ภายในบริเวณวัดยังคงอยู่ในความเงียบสงบ โดยมีเพียงนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรแก้บนต่อองค์หลวงพ่อโสธร ที่เดินทางมาในวันนี้อย่างบางตา

ขณะที่ด้านหน้ากุฏิของพระราชภาวนาภิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) วัย 60 ปี พรรษา 32 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร เจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งรูปใหม่นั้น ได้มีการปิดบานประตูทางเข้าของรั้วกุฏิไว้

ส่วนที่บริเวณกุฏิของพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) วัย 65 ปี พรรษา 44 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร อดีตเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา (มหานิกาย) นั้นได้มีการนำแผ่นป้ายกระดาษมาปิดไว้โดยรอบกุฏิบนแผ่นกระจกของประตูทางเข้าทุกบาน โดยมีข้อความว่า ขออภัย งดให้ข่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวพบกับพระภิกษุผู้คอยดูแลอดีตเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิม และได้สอบถามข้อมูลความเคลื่อนไหว หรือความคืบหน้า จากพระลูกวัดรูปดังกล่าว กลับได้รีบพาผู้สื่อข่าวไปชี้ที่แผ่นป้ายข้อความ ขออภัยงดให้ข่าวที่ประตูทางเข้ากุฏิแทนการพูดคุยหรือเจรจาด้วย

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลจากทางลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด และเข้ามาคอยดูแลอดีตเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา ทราบว่า ในวันนี้ทางพระราชปริยัติสุนทร จะเดินทางไปโปรดเยี่ยมผู้เป็นบิดามารดา ในพื้นที่ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา และไม่ขอให้ข่าวใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีประชาชนบางกลุ่มพยายามที่จะหาทางเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องหรือทวงถามถึงความเป็นธรรมให้แก่ทางพระราชปริยัติสุนทร ที่ถูกมหาเถรสมาคม (มส.) ปลดออกจากตำแหน่งอย่างไม่มีเหตุผลหรือข้อชี้แจงใดๆ ต่อสังคมนั้น จะบอกพวกเขาอย่างไร

ลูกศิษย์ผู้มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตอบว่า อันนั้นเป็นเรื่องในส่วนของฆราวาส แต่ในส่วนของอดีตเจ้าคณะจังหวัดนั้น ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ อยู่ที่ผู้ใหญ่จะพิจารณาพูดคุยกัน สำหรับอดีตเจ้าคณะจังหวัดนั้นก็ยังสบายดีไม่ได้มีความกังวลอะไร และยังคงอยู่อย่างสงบ ลูกศิษย์ผู้ดูแลใกล้ชิดเผย

จากนั้นในเวลา 17.09 น. อดีตเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมพระสงฆ์ผู้ใกล้ชิดและผู้มาคอยดูแล ได้พากันขับรถลักษณะกึ่งแวนสีขาว เดินทางออกจากบริเวณด้านหน้ากุฏิไป มุ่งหน้ายัง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดของอดีตเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา

อย่างไรก็ตาม อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ปิดป้ายรอบกุฏิ ขออภัย งดให้ข่าว ขณะบรรยากาศภายในวัดยังคงนิ่งเงียบ แม้แต่ในกุฏิเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแสวงบุญอย่างบางตา

Facebook Comments