ด่วน เปิดรับเงินคืน ผู้จองวัคซีน แล้วไม่ได้ฉีด

วันที่ 4 ต.ค.64 เพจ เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดยื่นขอรับเงินคืน ผู้ที่ยังไม่ฉีด ซิโนฟาร์ม รอบสุดท้าย โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า

ประกาศครั้งสุดท้าย!

การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

รอบบุคคลธรรมดา

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง ๒ เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

๑. หลักฐานการโอนเงิน

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง

ในวันที่ ๒๗ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม และปริมณฑล

และ ๒๗ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ในช่วงเวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.

ที่ชั้น ๑ Coworking Space

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๒

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Facebook Comments