สธ. พิจารณาฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในเด็กนักเรียนชาย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมผ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนให้เด็ก โดยเฉพาะการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่วันนี้เป็นการคิกออฟฉีดให้เด็กนักเรียนเป็นวันแรกว่า

การฉีดวัคซีนยังเป็นไปตามความสมัครใจ จะเน้นการฉีดที่โรงเรียน เพราะเดินทางสะดวกและมีระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้พบว่าเด็กผู้หญิงคุ้นเคยกับการฉีดวัคซีนมากกว่าเด็กผู้ชาย เพราะเคยฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกมาแล้ว ยืนยันว่าวัคซีนที่นำมาใช้ปลอดภัย เพราะผ่านการรับรองทั้ง องค์การอาหารและยา(อย.) และองค์การอนามัยโลก

โดยในระยะแรกจะมีการจัดสรรให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-3, ม.4-6, ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของโรงเรียนนั้นๆ เพราะจะใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแล รวมถึงจะมีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ไปถึงเขตอำเภอ ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาที่ส่งไปให้จังหวัดแล้วให้เป็นผู้กระจายออกไป

ส่วนเด็กในระบบ Home school จะมีการจัดสรรวัคซีนไปที่จังหวัด และจะมีการนัดหมายฉีดวัคซีนอีกครั้งในระยะต่อไป รวมถึงนักเรียนชาวต่างชาติหากมีข้อมูลในระบบ โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะฉีดวัคซีนให้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ขณะที่บางมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น ยืนยันว่าสามารถฉีดวัคซีนได้ โดยให้แสดงความจำนงมาที่จังหวัด หรือ กระทรวงสาธารณสุข ก็จะมีการจัดสรรวัคซีนไปให้ ส่วนสูตรฉีดวัคซีนอายุมากกว่า 18 ปี จะเป็น Sinovac+AstraZeneca แต่หากเด็กอายุ 18 ปี อยู่ในชั้นเรียนมัธยม ต้องการฉีด Pfizer เหมือนเพื่อนก็สามารถอนุโลมให้ฉีดได้

ทั้งนี้อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนชนิด mRNA จากการเฝ้าระวังหลังการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน คือ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หอบ เหนื่อยง่าย ใจสั่น และหมดสติเป็นลม หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แต่จำนวนที่พบมีเพียง 4 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกับประเทศอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้ แต่ในภาพรวมประโยชน์ยังมีมากกว่าโทษและหากเด็กมีอาการหลังจากฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ปกครองพาไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

นายแพทย์โอภาส ยังกล่าวย้ำว่า การฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนทั้งชายและหญิง ในเข็มที่ 1 ยังฉีดเหมือนกัน แต่ข้อมูลทางระบาดวิทยา ในประเทศอื่นๆ พบว่า ในเด็กผู้ชายหากมีการฉีดเข็ม 2 ที่จะมีการฉีดหลังจากเข็มแรกไป 4 สัปดาห์นั้น จะมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่า จึงมีคำแนะนำว่าให้รอดูผลในเด็กผู้ชายอีกสักพัก เพื่อทบทวนการฉีดในสัปดาห์นี้ เมื่อสัปดาห์ที่ 2 และ 3 มีข้อมูลแล้ว ทางกระทรวงจะประเมิณสถานการณ์อีกครั้ง

แต่ในเด็กผู้หญิงยังเชื่อมั่นว่ายังมีความปลอดภัย แต่จะยังคงติดตามสถานการณ์และฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ซึ่งขอผู้ปกครองอย่าได้เป็นกังวล เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำฉีดวัคซีนเข็มแรกเด็กชายหญิงยังเหมือนกัน แต่เข็ม 2 ในนักเรียนชาย ขอติดตามสถานการณ์และฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบก่อน หลังพบอาการข้างเคียง

Facebook Comments