ขั้นตอนง่ายๆ วิธีใช้ คนละครึ่ง ซื้ออาหาร เครื่องดื่มเดลิเวอรี่

เรียกได้ว่ากลับมาคึกคักกันอีกครั้งสำหรับโครงการคนละครึ่ง หลังจากคลังโอนเงินเข้ากระเป๋าตังในโครงการคนละครึ่ง คนละ 1,500 บาท และสำหรับคนที่สมัครใหม่รับรวดเดียว 3,000 บาท จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิ หลังจากวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะได้รับวงเงินรวม 3,000 บาท โดยสามารถสะสมไว้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนธ.ค.นี้ เช่นกัน

ล่าสุดวันที่ 4 ต.ค.2564 กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้ววันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.ของทุกวัน

ขั้นตอนการใช้คนละครึ่งเดลิเวอรี่

1.เข้าแอพพลิเคชัน เป๋าตัง กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่

2.กด สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้ 3.หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอพพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม เพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอพพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

4.ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

โดยขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย ได้แก่ แกร็บ และ ไลน์แมน สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชัน ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียว

ขอบคุณ ข่าวสด

Facebook Comments