หลวงตาบุญชื่น สร้าง สะพานบุญกกปลาซิวช่วยชาวบ้าน

ปรากฏเรื่องราวที่กำลังเรียกเสียงร่วมอนุโมทนาสาธุจากบรรดาศิษยานุศิษย์ ของหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อย่างแพร่หลาย เมื่อล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นาย สำนึกดี ได้มีการอัปเดต เรื่องราวของ “สะพานบุญกกปลาซิว” จากความตั้งใจของหลวงตาบุญชื่น ในการสร้างสะพานให้ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามแม่น้ำอย่างปลอดภัย ขณะนี้ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยคุณนาย สำนึกดี โพสต์ระบุว่า เรียน คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ปี2564 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ท่านได้จำพรรษา ณ ถ้ำแต่ง(ถ้ำแฉ่ง) อ.ภูพาน จ.สกลนคร เขตระหว่าง ต.กกปลาซิว กับ ต.หลุบเลา จากถ้ำที่หลวงตาท่านพักจำพรรษา ต้องเดินออกมารับบาตร ห่างจากชุมชน โดยประมาณ 4 กิโลเมตร มีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ต้องเดินข้ามลำน้ำพุง สิ่งก่อสร้างเดิม วางท่อ ทำถนน ชำรุดเสียหาย เดินข้ามน้ำไม่ได้ คณะญาติธรรมได้ร่วมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้หลวงตาบุญชื่น เดินข้ามมารับบาตรได้เป็นการชั่วคราว

หลวงตาบุญชื่นท่านได้เห็น ญาติโยม ข้ามน้ำไปทำกิจของตนเอง ไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน น้ำในลำน้ำพุงไหลแรง ท่านจึงได้พิจารณากับคณะศรัทธา ให้สร้างสะพานถาวรเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน คณะผู้ศรัทธาเป็นผู้หาทุน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน ควบคุมการก่อสร้าง เห็นสมควรร่วมกัน ได้ตั้งชื่อว่า สะพานบุญกกปลาซิว ขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยตามประสงค์ของทุกฝ่าย

กำหนดการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแล เปิดให้ชุมชนใช้ประโยชน์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จึงกราบเรียนเชิญ คณะสายบุญ คณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่น ไปร่วมทำบุญส่งมอบสะพาน ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด ท่านสะดวกก็เชิญไปรับบุญ ร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกัน ส่วนแห่งบุญ ส่วนแห่งธรรม ที่เราท่านได้ทำร่วมกันมา ร่วมโมทนา ร่วมยินดี จะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกาย และใจ

Facebook Comments