ด่วน คลัสเตอร์ห้างฯ-ตลาดสด กลางเมือง เช็กด่วน

วันนี้ 3 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 139 ราย ทั้งหมดตรวจในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 97 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 4 ราย สถานประกอบการ 38 ราย

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน จำนวน 17,700 ราย หายป่วย จำนวน 83 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 14,601 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,939 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 2 ราย เป็นชาว อ.สังขละบุรี และชาว อ.เมืองกาญจนบุรี รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน 160 ราย

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ จำนวน 1,588 ราย เสียชีวิต 12 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อ จำนวน 666 ราย เสียชีวิต จำนวน 7 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อ จำนวน 163 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อ.หนองปรือ ติดเชื้อ จำนวน 343 ราย เสียชีวิต จำนวน 6 ราย อ.เลาขวัญ ติดเชื้อ จำนวน 258 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อ จำนวน 477 ราย เสียชีวิต 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อ จำนวน 73 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อ จำนวน 922 ราย เสียชีวิต จำนวน 9 ราย อ.พนมทวน ติดเชื้อ จำนวน 507 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อ จำนวน 205 ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ จำนวน 1,857 ราย เสียชีวิต จำนวน 10 ราย อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อ จำนวน 3,622 ราย เสียชีวิต จำนวน 35 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อ จำนวน 5,026 ราย เสียชีวิต จำนวน 46 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากตารางรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 139 ราย พบกลุ่มคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งทางห้างฯ ได้ประกาศปิดเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 ต.ค.64, ตลาดสด ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งได้ประกาศปิดตลาดเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.64, ศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นมาก คือ อ.เมืองกาญจนบุรี อ..ท่ามะกา อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ และ อ.ท่าม่วง

เรียบเรียง ปรีชา ไหลวารินทร์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook Comments