ยังหนัก 10 จังหวัดติดCVสูงสุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ วันนี้ 29 ก.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv(ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv สูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1579 ราย

2 ชลบุรี 772 ราย

3 สมุทรปราการ 587 ราย

4 ระยอง 545 ราย

5 สงขลา 517 ราย

6 นราธิวาส 485 ราย

7 ยะลา 452 ราย

8 ราชบุรี 281 ราย

9 ปราจีนบุรี 257 ราย

10 จันทบุรี 225 ราย

Facebook Comments