“กรมการแพทย์” เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม พร้อมแนะทางป้องกัน !

จากสถานการณ์ประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดน้ำท่วมหนักและคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุด(28ก.ย.64) ทางด้าน “กรมการแพทย์” ได้ออกมาเตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม ส่วนใหญ่พบโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ตาแดง ผิวหนังจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย โรคเล็บโตสไปโรสิส (หรือโรคฉี่หนู) และน้ำกัดเท้า แนะประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค

อธิบดีกรมการแพทย์แนะนำผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า แต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคหรือบริโภค ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งสารเคมี พึงระลึกเสมอว่าแหล่งน้ำดังกล่าวอาจปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งความร้อนไม่สามารถทำให้น้ำเหล่านี้สะอาดพอสำหรับการบริโภคได้ จึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร

สำหรับการป้องกันโรคตาแดง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เพราะมือที่มีเชื้อโรคจะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี ไม่ขยี้ตาหรือเช็ดตาแรงๆและไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ

หากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันของมีคมในน้ำทิ่มตำและรีบทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่
เช็ดเท้าให้แห้งหากมีบาดแผลหรือผื่นที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้ำสกปรกควรพบแพทย์ ทายา หรือรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนอนในมุ้ง และพึงระวังอยู่เสมอว่าแมลงหรือสัตว์มีพิษอาจหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในที่สูงเช่นกัน ดังนั้นควรตรวจสอบบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

Facebook Comments