10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์CVวันนี้ 25 ก.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด

จํานวนผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 25 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1กรุงเทพมหานคร 1976 ราย

2 สมุทรปราการ 713 ราย

3 ชลบุรี 651 ราย

4 ยะลา 558 ราย

5 ระยอง 517 ราย

6 นครศรีธรรมราช 477 ราย

7 สมุทรสาคร 412 ราย

8 สงขลา 409 ราย

9 นราธิวาส 370 ราย

10 ราชบุรี 297

Facebook Comments