รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกลงทะเบียน
จากกรณี โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถจองวัน และเวลาการฉี ดวั คซี น CV-19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือน ก.ย.2564

โดยสามารถดาวน์โหลด และจองผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 ก.ย.2564 เพื่อรับการฉี ดวั คซี นระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค.2564 เวลา 08.00-15.30 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

ความคืบหน้าล่าสุด โรงพยาบาลศิริราชแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวั คซี นป้องกัน CV-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี

โดยระบุเนื้ อหาว่า ตามที่ โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน

และเวลาการฉี ดวั คซี น CV-19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2564 สำหรับการฉี ดเข็ ม 1 เท่านั้น

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคชีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวั คชี นชนิด Sinovac เป็นเข็ มที่ 1 และวั คซี นชนิด AstraZeneca เป็นเข็ มที่ 2 รพ.ศิริราช

จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวั คซี นป้องกัน CV-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ

รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หากรพ.ศิริราชได้รับการจัดสรวั คซี นสำหรับดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศิริราช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉี ด แอสตราเซเนกา ปมเข้าใจผิด ต้องใช้ ซิโนแวค เข็ มแรก

Facebook Comments