พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนจัดเข้าค่าย ทำครู-นร. ติดCVอื้อ เสี่ยงสูงนับร้อย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 สถานการณ์แพร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-1 9 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบ ค ลั ส เ ต อ ร์ ใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.จุน

หลังพบผู้ ป่ ว ย ยืนยันรายใหม่ เป็นบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จำนวน 1 ราย โดยนางลักษณา จันธิมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ได้ทำหนังสือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก on site เป็น on Hand ในระหว่างวันที่ 6-10 ก.ย. 2564 นี้

และจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงกับบุคลากรคนดังกล่าว พบว่ามีผู้ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด อีกจำนวน 3 ราย เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมูลจำนวน 2 ราย

และโรงเรียนอนุบาลจุนจำนวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมที่โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัววถาน) ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 2- 3 ก.ย. 2564 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)

ได้จัดโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน ย า เส พ ติ ด ในสถานศึกษาโดยมีนักเรียน ครู

จากหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจุน มาเข้าร่วมการอบรม และวิทยากรทั้งพระ ตำรวจ

และจากโรงบาลเข้าร่วมให้ความรู้จำนวนมาก

ทำให้มีผู้มีความเสี่ยงหลายร้อยคนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการจัดอบรมดังกล่าวในสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค แบบนี้

Facebook Comments