ชาวต่างชาติแห่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

จากกรณีที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ของชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ทุกกลุ่มอายุในทุกจังหวัด Thailandintervac.com สำหรับชาวต่างชาติที่อายุเกิน 60 ปี หรือมีโ ร คเรื้ อ รั ง และ Thailandintervac.com/expatriates สำหรับชาวต่างชาติทั่วไป เช่นนักธุรกิจนักลงทุนและผู้ถือ Elite Visa

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพฯ พัทยา จัดจุดฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน cv-19 บรรยากาศบริเวณชั้น 6 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช พบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมารับการฉีดวัควัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ตามที่นัดหมาย จำนวนกว่า 800 คน

โดยชาวต่างชาติที่มารับการการฉีดวัควัคซีนต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์ ก่อนที่จะนำเอกสารมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งฉีดวัคซีน cv-19 ให้กับชาวต่างชาติจะเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย า บีช

ที่มา 77kaoded

Facebook Comments