คุมไม่อยู่แล้ว 10 จังหวัดติด CV สูงสุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 4342 ราย

2 สมุทรปราการ 1584 ราย

3 สมุทรสาคร 1449 ราย

4 ชลบุรี 1235 ราย

5 นครราชสีมา 613 ราย

6 นครปฐม 589 ราย

7 ฉะเชิงเทรา 587 ราย

8 ราชบุรี 541 ราย

9 บุรีรัมย์ 450 ราย

10 กาญจนบุรี 436 ราย

ข้อมูลผู้ ติ ด เ ชื้ อ ร ะลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

Facebook Comments