โคราช เร่งฉีดไฟเซอร์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

วันที่ 21 ส.ค. ที่ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บุคลากรทางการแพทย์ นำโดยนายแพทย์เจษฏ์ บุญบวงศ์วิโรตน์ ผช.ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา พร้อมพนักงานศูนย์การค้า ได้ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ผู้สูงอายุที่ต้องนั่งวิลแชร์ สตรีตั้งครร ภ์ และบุคลาการทางการแพทย์ด่านหน้า

โดยวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับบุคลาการทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นวัคซีนไฟเซอร์ อาทิ น.ส.ภาวินี ชัยโคตร พยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมา ฉีดไฟเซอร์ และ น.ส.เจริญ คำหอบ พยาบาลด่านหน้า รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นต้น

ส่วนวัคซีนแอสต้าเซนิก้า เข็ม 2 ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนนกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โร ค เรื้ อรัง และกลุ่มตั้งครร ภ์ หรือกลุ่มเปราะบาง

ที่มา โจโฉ

Facebook Comments