โฆษกรบ. เผยช่วยเหลือ ล็อต 2

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล ถึงกรณีการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนตาม ม.33 ม.39 ม.40 ว่า

ผู้ที่ได้รับผลกระทบใน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงว ด 29 จังหวัด โดยการได้รับเยียวย าตาม ม.33 นั้นมีทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ประกอบอาชีพใน 9 กิจการ ส่วนผู้ประกันตนตาม ม.39 ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระก็จะได้รับการเยียวย าด้วยเช่นกัน

นายอนุชา กล่าวว่า ความคืบหน้าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้มีการโอนเงินเยียวย า 2,500 บาทเข้าบัญชีผู้ประกันตนตาม ม.33 ไปแล้วใน 13 จังหวัดแล้ว 97 เปอร์เซ็นต์

โดยมี 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการโอนได้เนื่องจาก มีการปิดบัญชีไปแล้ว หรือบัญชีไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ ก็จะได้ประสานไปที่นายจ้าง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของความผิดปกติทางด้านบัญชีก็จะดำเนินการแก้ไขด้วยเช่นเดียวกัน

นายอนุชา กล่าวว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม ผู้ประกันตนม.33 ใน 16 จังหวัด จำนวน 3.6 หมื่นคน จะได้รับเยียวย าคนละ 2, 500 บาทด้วยเช่นกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม ผู้ประกันตนตามม.39 ใน 13 จังหวัด จำนวน 1.07 ล้านคน

ก็จะได้รับเยียวย า 5,000 บาทต่อคน ต่อมา 24-26 สิงหาคมผู้ประกันตนม.40 ใน 13 จังหวัด จำนวน 4.21 ล้านคน จะได้รับการเยียวย า 5,000 บาทต่อคนด้วยเช่นกัน

โดยเตรียมที่จะโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน และในวันที่ 27 สิงหาคม จะเป็นส่วนของ ม.39 ม.40 ใน 18 จังหวัด จำนวน 8 แสนกว่าคนที่ จะได้รับการเยียวย า 5,000 คน สรุปว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะโอนเงินเยียวย าให้ทุกคนในม.33 ม.39 ม.40 ให้ครบถ้วนทั้ง 29 จังหวัดในล๊อตแรก

ส่วนจังหวัดล๊อตสองที่มี การประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องให้กระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ให้กับผู้ประกันตนม.33 คนละ 2,500 บาท ในม.39 ม.40 คนละ 5,000บาท ซึ่งตรงนั้นต้องรอความชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม โอนเยียวย า ม.33, ม.39, ม.40 ครบล็อตแรกภายในเดือนนี้ โฆษกรบ.แย้ม ล็อต 2 รอมติครม.

Facebook Comments