ไปซื้อด่วน! พาณิชย์ร้อยเอ็ดจัดโครงการ “เนื้อหมู สู้โควิด” ขาย กก.130 บาท

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2563 เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่าย ” เนื้อหมู สู้โควิด” ราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทัศนี ประภาศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจำหน่าย ” เนื้อหมู สู้โควิด” ราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พี่น้องชาวไทยในทุกภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (จำหน่ายวันนี้วันเดียว) ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในราคาถูกกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 130 บาท นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชื่อมโยงตลาดลำใยเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำใย จังหวัดลำพูน โดยนำลำใยคุณภาพดีมาจำหน่ายกล่องละ 110 บาท (1 กล่อง 3 กิโลกรัม) รวมทั้งยังนำไข่ไก่ธงฟ้าราคาถูก เบอร์ 3 มาจำหน่ายแพ็คละ 20 บาท (1 แพ็คบรรจุ 10 ฟอง)

ขอยคุฌ:www.jangkhao.org

Facebook Comments Box