คลัสเตอร์ใหม่วันนี้

วันที่ 20 ก.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานข้อมูลการระบา ดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่ว ยเพิ่มขึ้น

โดยวันนี้มีการรายงานคลัสเตอร์ใหม่เพียงแห่งเดียว คือ โรงงานผลิตเชือก อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นโรงงานผลิตเชือก พบผู้ติด CV-19 จำนวน 10 ราย

ขณะแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีรายงานผู้ติด CV-19

สำหรับจำนวนผู้ติด CV-19 รายใหม่ในประเทศ มากที่สุดยังคงอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 2,764 ราย รองลงมาคือ สมุทรสาคร 798 ราย สมุทรปราการ 673 ราย ชลบุรี 537 ราย และปทุมธานี 476 ราย

ส่วนผู้ติด 100 รายขึ้นไปมีทั้งหมด 24 จังหวัด

ผู้ติด 51-100 ราย 19 จังหวัด

ผู้ติด 11-50 ราย 28 จังหวัด

ผู้ติด 1-10 ราย 5 จังหวัด

ไม่มีผู้ติด (0 ราย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อย่างไรก็ตาม วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่เพียง 1 แห่ง โรงงานผลิตเชือก อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ขณะแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีรายงานผู้ติด CV-19

Facebook Comments