จังหวัดนี้คุมไม่อยู่แล้ว ยอดติด CV วันนี้

วันที่ 10 ก.ค.64 ศบค.รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 ภายในประเทศไทย ล่าสุดพบ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด เพิ่มขึ้น 9,326 ราย แยกเป็นผู้ ป่ ว ย รายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 6,557 ราย ผู้ ป่ ว ย การค้นหาเชิงรุก 2,548 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย ผู้ ติ ด เ ชื้ อ

ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 19 ราย ยอดผู้ ป่ ว ย สะสม 326,832 ราย (สะสมระลอกใหม่ 297,969 ราย)

หาย ป่ ว ย เพิ่ม 3,841 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 243,918 ราย (หาย ป่ ว ย สะสมระลอกใหม่ 216,492 ราย) รักษาอยู่รวม 80,289 ราย อาการหนัก 2,738 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 717 ราย ขณะที่ยอดผู้ เ สี ย เพิ่ม 91 ราย สะสมแล้ว 2,625 ราย

สำหรับข้อมูลผู้รับ วั ค ซี น วันที่ 28 ก.พ. – 9 ก.ค.64 มีฉีด วั ค ซี น ไปแล้ว 12,375,904 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน +330,371 ราย ยอดสะสมราย 9,130,526 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน +69,537 ราย ยอดสะสม 3,245,378 ราย

ขณะที่ สถานการณ์ ติ ด เ ชื้ อ C O V I D -19 ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ รวม 186,838,796 ราย รักษาหายแล้ว 170,885,708 ราย เ สี ย ชี วิ ต 4,035,175 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ สูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา 34,711,416 ราย

2. อินเดีย 30,794,756 ราย

3. บราซิล 19,020,499 ราย

4. ฝรั่งเศส 5,803,687 ราย

5. รัสเซีย 5,733,218 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 62 จำนวน 326,832 ราย

Facebook Comments