บุคลากรแพทย์ ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้า 7 ราย

วันที่ 30 มิ.ย. 64 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) กลุ่มผู้ติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 ราย จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 17 ราย โดยในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 28 ราย ซึ่งติดเชื้อภายในกลุ่มที่มีการสัมผัสกันอย่างรวดเร็ว

จึงเกิดข้อสงสัย และนำตัวอย่างส่งไปตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 4 สระบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่าน และผลการตรวจแจ้งกลับมาวันที่ 28 มิ.ย. 64

โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) จำนวน 7 ราย สายพันธุ์อัลฟ่า 2 ราย ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหน 8 ราย ซึ่งกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดได้รับการรักษา ควบคุม ตามมาตรฐานของกรมการควบคุมโรคและรักษาหายครบตามระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อีกข้อสังเกตคือกลุ่มผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า มีบางส่วน ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวค ครบ 2 เข็ม

ซึ่งการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทำให้ไม่เกิดอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต และทางสาธารณสุขได้ควบคุมการแพร่ระบาดไว้ในวงจำกัดแล้ว ทั้งนี้แม้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง ล้างมือ งดสังสรรค์ สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตอากาป่วยของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางเดินหายใจ ให้ รีบพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในทันที

Facebook Comments