ศธ.เล็งถกรีไฟแนนซ์ ลดดอก แก้หนี้ครู

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้ามาดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูโดยเฉพาะ โดยให้ไปวางแผนรูปแบบวิธีแก้ปัญหาว่ามีกี่วิธี โดยนายสุพัฒนพงษ์ได้จัดทำวิธีแก้ปัญหาหนี้ครูมาแล้ว เบื้องต้นมี 4-5 รูปแบบ ซึ่ง ศธ.ต้องมาดูว่ารูปแบบที่วางแผนไว้มีความซับซ้อนอยู่หรือไม่ และสามารถขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องดังกล่าวต้องหารือกับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ขณะนี้ ศธ. กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาบรูณาการร่วมกัน โดยตนมอบหมายให้ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารมว.ศธ. หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนำรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ครูที่มีอยู่มากาง และวิเคราะห์ว่าแนวทางไหนเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด หรือจะมีแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือครูได้หรือไม่ เรื่องหนี้ครู เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนออกข้อสรุป หรือมาตรการช่วยเหลือออกมา

ปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่นๆ เบื้องต้นมีเป้าหมายว่าอยากจะลดดอกเบี้ยครูให้ได้ โดยเฉพาะครูที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพราะมีจำนวนมากที่สุด โดยอาจเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่า จะมีแนวทางลดดอกเบี้ยให้ครูได้หรือไม่ เพราะครูถือเป็นลูกหนี้ชั้นดี และเป็นอาชีพที่เป็นหลักประกันชั้นดี แต่ยังต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง และแต่ละจังหวัดคิดดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่างๆ เพื่อหาแนวทางลดดอกเบี้ยให้ครู เบื้องต้นทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบางแห่งไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มาปล่อยกู้ให้ครูกู้อีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้องเก็บดอกเบี้ยสูง คณะทำงานจะนำแผนที่รองนายกฯทำมา เพื่อพิจารณาให้ตกผลึกก่อน อาจจะหาทางช่วยด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้ครูเป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ น.ส.ตรีนุช กล่าว

Facebook Comments