เรือหลวงสัตหีบ นำเรือประมงที่สูญหาย กลับถึงฝั่งแล้ว

จากเหตุการณ์ เรือประมง โชคสกุลวดี 26 สูญหายกลางทะเลพร้อมกับ นายสมาน นิลบุตร ผู้ควบคุมเรือ และมีผู้พบเห็นครั้งสุดท้าย เมื่อช่วงสายวันที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดเรือและอากาศยาน เพื่อค้นหาเรือประมงลำดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

มีรายงานว่าได้ตรวจพบ เรือโชคสกุลวดี 26 ในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (JDA) ห่างจากชายฝั่งจังหวัดปัตตานี 120 ไมล์ (ประมาณ 222 กิโลเมตร) โดย นายสมาน นิลบุตร ผู้ควบคุมเรือได้เสี ยชี วิ ตอยู่บนเรือ

โดยเมื่อเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ เรือหลวงสัตหีบ นำเรือและผู้เสี ยชี วิ ตกลับมาส่งให้กับญาติและครอบครัว พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันเดียวกัน เรือหลวงสัตหีบ ได้ทำการลากจูงเรือโชคสกุลวดี 26 กลับมายังท่าเทียบเรือ ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

Facebook Comments