เผยบทสวด บูชาราหูอมจันทร์ 26 พ.ค.วันนี้

จากกรณีหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ออกมาเตือนเรื่องปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ ที่จะตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือตรงกับพระใหญ่อย่าง วันวิสาขบูชา ซึ่งคนที่เกิดในราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือถ้าดูเป็นวันเกิด คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน จะได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่อง สุ ข ภ า พและเรื่องอุ บั ติ เ ห ตุ ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น


วันนี้จึงได้แนะนำบทสวดมนต์ 3 บท ให้สำหรับกลุ่มคนใน 2 ราศี อย่างราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน ที่จะได้รับผลกระทบจากคำ ทำ น า ย เนื่องในวันรา หู อ ม จันทร์ เพื่อนำไปใช้สวดป้องกันเรื่องร้าย ๆ และเพื่อความสบายใจแก่ตนเอง ดังนี้…

ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ


บทสวดคาถาสุริยะบัพพา กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทสวดคาถาจันทบัพพายัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

ปรากฎการณ์ครั้งใหญ่จึงส่งผลกระทบให้กับคนเกิด 2 ราศีซึ่งคนที่เกิดในราศีพฤษภ และราศีพิจิก หรือถ้าดูเป็นวันเกิด คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันพุธกลางคืน จะได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องอุบัติเหตุ ฉะนั้นการสวดมนต์นี้ อาจจะช่วยให้บรรเทาได้ และเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ


ขอขอบคุณที่มาจาก brighttv

Facebook Comments