ปิดตลาดใหม่ชลบุรี ชาวบ้านโอด ผักแพงขึ้น 3 เท่า

จากกรณีที่ตลาดใหม่ชลบุรีตลาดค้าส่ง 8 จ.ภาคตะวันออกปิดเพราะพิ ษโค วิ ด ตลาดรองลงไปต่างขึ้นราคาพืชผักกระฉูด 3 เท่าตัวแม่ค้าพ่อค้าโอดต้องขายแพง อยากให้ สนง.พาณิชย์ จ.ชลบุรี เร่งแก้ไข เพราะถือว่า ซ้ำเติมชาวบ้านให้เดือดร้อน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นวันแรกที่ตลาดใหม่ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรีปิดการค้าขายไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมเนื่องจากมีการตรวจพบคัสเตอร์ ซึ่ง 2 วันที่ผ่านมาพบไปแล้วทั้งหมด 18 ราย จึงได้ทำการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดไปด้วย ส่งผลให้บริเวณตลาดเงียบเหงาเพราะถือว่าเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดและค้าส่ง 8จังหวัดภาคตะวันออก


นอกจากนี้ยังได้ส่งผลกระทบกับตลาดข้างเคียงอื่นๆ อาทิ ตลาดใหม่พงษ์ศักดิ์ ตลาดนิยมสุขส่งผลให้ตลาดเงียบเหงาไปด้วย เนื่องจากประชาชนเริ่มมีความหวาดกลัวเกรงว่าจะเกิดคัสเตอร์แห่งใหม่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าวิงวอนให้มาซื้อสินค้า เพราะยังเปิดขายตามปกติ


จากการสอบถาม น.ส.อทิสดา กาฬสินธุ์แม่ค้าขายอาหารตามสั่งในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี กล่าวว่ามาซื้อเครื่องประกอบอาหารตามสั่ง จากการที่ปิดตลาดใหม่ชลบุรีทำให้เกิดผลกระทบเหมือนกัน เพราะต้องซื้อเครื่องประกอบอาหารแพงขึ้น โดยเฉพาะพริกจากการที่ซื้อในราคากิโลกรัมละ20 บาท พุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 70 บาท สูงถึง 3 เท่าตัว ปกติไม่มีเงินเก็บซื้อ-ขายวันต่อวัน แต่หยุดไปถึง 7 วันเดือดร้อนมาก เพราะหาแหล่งซื้อราคาขายส่งไม่ได้ วืงวอนให้ นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ส่ง สำนังานพาณิชย์จ.ชลบุรี ออกตรวจสอบและแก้ไข เพราะการค้าขายที่แพงแบบนี้ถือว่าซ้ำเติมประชาชนให้เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วย


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments